Advokatska Komora Vojvodine
Advokatska Komora Vojvodine - naslovna stranaO nama - Advokatska Komora VojvodineNovostiGlasnik Advokatska Komora VojvodineImenik advokataTarifaUpis u imenik Advokatske komoreAkta Komore
Ciljevi online nastupa Advokatska Komore Vojvodine


Dobrodosli...

PROTEST SA OBUSTAVOM RADA

U svrhu boljeg obaveštavanja, molimo kolege da dostave svoje brojeve mobilnih telefona i e-mail adrese, ukoliko ih do sada nisu dostavili.

Predlozi izmena i dopuna Zakona dostavljenih Ministarstvu pravde

Odluka Upravnog odbora AK Srbije doneta na 4. vanrednoj sednici održanoj 15. 10. 2014. godine

Odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine svi advokati su oslobodjeni obaveze plaćanja članarine za septembar u iznosu od 2.500,00 dinara.

Saopštenje Ustavnog suda Srbije 13. oktobar 2014

13.10.2014.
» Saopštenje Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine
» Pismo AKS povodom saopštenja sa sajta Ministartva pravde

ODLUKA KONGRESA ADVOKATA AK SRBIJE 08.10.2014. godine

KONFERENCIJA AKV - 7.10.2014. SNP, NOVI SAD
slika sa konferencije
» Video zapis sa konferencije
» Govor predsednika AKV Srdjana Sikimića
» Govor Mirjane Jovanović-Tomić
» Govor Biljane Bjeletić
» Preporuka Skupštini Advokatske komore Srbije

OBAVEŠTENJE AKS O NASTAVKU PROTESTA

PRESS CLIPPING

Radio, tv izveštaji i emisije o štrajku advokata - linkovi

PROTEST ADVOKATA AKS


ZAHVALNICA
Zahvaljujemo se svima koji su nam poslali pisma podrške protestu­obustavi rada advokata. Ujedno se izvinjavamo svima onima čija pisma podrške nismo objavili da ih ne bi izložili neprijatnostima.


Tribine AKV

13.10.2014. Aktuelna pitanja advokature i javno beležništvoVideo
08.10.2014. Ustavne slobode građana Video
06.10.2014. Aktuelna pitanja položaja advokature


ADVOKATSKI ISPIT

Prijem zahteva za polaganje advokatskog ispita, shodno članu 6. Pravilnika o advokatskom ispitu, podnosi se do 15-tog u tekućem mesecu za naredni mesec u kojem kandidat namerava da polaže ispit.

Uz zahtev za polaganje ispita podnosi se dokumentacija navedena u članu 6. Pravilnika o advokatskom ispitu.

Visina naknade, po odluci Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, iznosi:
  • za prvo polaganje ispita 15.600,00 dinara;
  • za naknadno polaganje ispita 5.200,00 dinara, za kandidate koji polažu jedan predmet;
  • za naknadno polaganje ispita 10.400,00 dinara, za kandidate koji polažu dva predmeta;
  • za naknadno polaganje ispita 15.800,00 dinara, za kandidate koji polažu ceo ispit.
Naknada se uplaćuje na tekući račun Advokatske komore Vojvodine broj 340-1482-43, svrha uplate: naknada za polaganje advokatskog ispita.

Administrativna taksa na zahtev za polaganje advokatskog ispita iznosi 250,00 dinara i plaća se na tekući račun Republičkih administrativnih taksi broj: 840-742221843-57 (poziv na broj je šifra opštine u kojoj se vrši uplata, npr. za Novi Sad šifra je 11-223).

Polaganje advokatskog ispita obavlja se u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, Novi Sad, Zmaj Jovina 20/I.

Administracija Advokatske komore Vojvodine


UPOZORENJE

ČLANOM 83. stav 1. tačka 8. NOVOG ZAKONA O ADVOKATURI

PREDVIĐENO JE DA

ADVOKATU PRESTAJE PRAVO NA BAVLJENJE ADVOKATUROM UKOLIKO NE IZVRŠAVA MATERIJALNE OBAVEZE PREMA ADVOKATSKOJ KOMORI U PERIODU DUŽEM OD 6 MESECI.

PRESTANAK PRAVA NA BAVLJENJE ADVOKATUROM POVLAČI ZA SOBOM BRISANJE IZ IMENIKA ADVOKATA, BEZ VOĐENJA POSEBNOG POSTUPKA.

ADVOKAT MOŽE PONOVO DA SE UPIŠE U IMENIK ADVOKATA UKOLIKO IZMIRI DOSPELE OBAVEZE, UKOLIKO ISPUNJAVA USLOVE PROPISANE ZAKONOM O ADVOKATURI I STATUTOM ADVOKATSKE KOMORE I PLATI UPISNINU U PUNOM IZNOSU.


UPIS: Informacije vezane za upis u Imenik Advokatske komore Vojvodine. Svi detalji su na posebnoj stranici...
Imenik advokata


 


Novosti

ADVOKATSKI ISPIT U OKTOBARSKOM ROKU
Polaganje advokatskog ispita u oktobarskom ispitnom roku obaviće se 20. oktobra (ponedeljak) 2014. godine, sa početkom u 17 časova, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Zmaj Jovina 20/I.  [detaljnije]

Protest advokata - prethodno
Prethodno objavljene informacije i dokumenta o protestu advokata.  [detaljnije]

Katedra AK Vojvodine
Akademija Advokatske komore Vojvodine vaz poziva na katedru sa temom: ZAKON O RADU – ISTINA I ZABLUDA.  [detaljnije]

Sa sednice Upravnog odbora 29. avgusta 2014
Izveštaj sa sednice Upravnog odbora održane 29. avgusta 2014. godine  [detaljnije]

OBUKA ZA PRAVOSUDNI ISPIT
Završna priprema pripravnika upisanih u Imenik pripravnika Advokatske komore Vojvodine za polaganje pravosudnog ispita, usmerena napraktična znanja i veštine, upoznavanje sa sudskom praksom i razvijanje sposobnosti tumačenja i primene propisa, pravnog zaključivanja, rešavanja zadataka i jasnog, razložnog i sažetog izlaganja.  [detaljnije]eLearning


  Copyright © 2005. Advokatska Komora Vojvodine. All Rights Reserved.