Advokatska Komora Vojvodine
Advokatska Komora Vojvodine - naslovna stranaO nama - Advokatska Komora VojvodineNovostiGlasnik Advokatska Komora VojvodineImenik advokataTarifaUpis u imenik Advokatske komoreAkta Komore
Ciljevi online nastupa Advokatska Komore Vojvodine


Dobrodosli...

PROTEST SA OBUSTAVOM RADA

U svrhu boljeg obaveštavanja, molimo kolege da dostave svoje brojeve mobilnih telefona i e-mail adrese, ukoliko ih do sada nisu dostavili.

Dopis AK Srbije upućen Ustavnom sudu 29.09.2014. godine

Saopštenje Društva sudija Srbija

Informacija sa sastanka predsednika advokatskih komora dana 28. 09. 2014. godine

Rezolucija advokatskih komora zemalja učesnica na Danima advokature Odvetniške zbornice Slovenije

OBAVEŠTENJE AKS O NASTAVKU PROTESTA

Pismo Premijeru Vlade g. Aleksandru Vucicu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST AK SRBIJE OD 23. 09. 2014. godine

Pismo podrške Nezavisnog sindikata policije

Podrška advokata iz Berana

Pismo podrške Advokatske-Odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST nakon sastanka 22. 09. 2014. godine

Dopisi Advokatske komore Srbije od 19.09.2014. godine, upućene Ministartvu pravde i Ministartsvu finansija povodom sastanka radne grupe za poreze koji je zakazan za 22.09.2014. godine

PRESS CLIPPING

Radio, tv izveštaji i emisije o štrajku advokata - linkovi


ADVOKATSKI ISPIT

Prijem zahteva za polaganje advokatskog ispita, shodno članu 6. Pravilnika o advokatskom ispitu, podnosi se do 15-tog u tekućem mesecu za naredni mesec u kojem kandidat namerava da polaže ispit.

Uz zahtev za polaganje ispita podnosi se dokumentacija navedena u članu 6. Pravilnika o advokatskom ispitu.

Visina naknade, po odluci Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, iznosi:
  • za prvo polaganje ispita 15.600,00 dinara;
  • za naknadno polaganje ispita 5.200,00 dinara, za kandidate koji polažu jedan predmet;
  • za naknadno polaganje ispita 10.400,00 dinara, za kandidate koji polažu dva predmeta;
  • za naknadno polaganje ispita 15.800,00 dinara, za kandidate koji polažu ceo ispit.
Naknada se uplaćuje na tekući račun Advokatske komore Vojvodine broj 340-1482-43, svrha uplate: naknada za polaganje advokatskog ispita.

Administrativna taksa na zahtev za polaganje advokatskog ispita iznosi 250,00 dinara i plaća se na tekući račun Republičkih administrativnih taksi broj: 840-742221843-57 (poziv na broj je šifra opštine u kojoj se vrši uplata, npr. za Novi Sad šifra je 11-223).

Polaganje advokatskog ispita obavlja se u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, Novi Sad, Zmaj Jovina 20/I.

Administracija Advokatske komore Vojvodine


UPOZORENJE

ČLANOM 83. stav 1. tačka 8. NOVOG ZAKONA O ADVOKATURI

PREDVIĐENO JE DA

ADVOKATU PRESTAJE PRAVO NA BAVLJENJE ADVOKATUROM UKOLIKO NE IZVRŠAVA MATERIJALNE OBAVEZE PREMA ADVOKATSKOJ KOMORI U PERIODU DUŽEM OD 6 MESECI.

PRESTANAK PRAVA NA BAVLJENJE ADVOKATUROM POVLAČI ZA SOBOM BRISANJE IZ IMENIKA ADVOKATA, BEZ VOĐENJA POSEBNOG POSTUPKA.

ADVOKAT MOŽE PONOVO DA SE UPIŠE U IMENIK ADVOKATA UKOLIKO IZMIRI DOSPELE OBAVEZE, UKOLIKO ISPUNJAVA USLOVE PROPISANE ZAKONOM O ADVOKATURI I STATUTOM ADVOKATSKE KOMORE I PLATI UPISNINU U PUNOM IZNOSU.


UPIS: Informacije vezane za upis u Imenik Advokatske komore Vojvodine. Svi detalji su na posebnoj stranici...
Imenik advokata


 


Novosti

Katedra AK Vojvodine
Akademija Advokatske komore Vojvodine vaz poziva na katedru sa temom: ZAKON O RADU – ISTINA I ZABLUDA.  [detaljnije]

Protest advokata - prethodno
Prethodno objavljene informacije i dokumenta o protestu advokata.  [detaljnije]

Sa sednice Upravnog odbora 29. avgusta 2014
Izveštaj sa sednice Upravnog odbora održane 29. avgusta 2014. godine  [detaljnije]

OBUKA ZA PRAVOSUDNI ISPIT
Završna priprema pripravnika upisanih u Imenik pripravnika Advokatske komore Vojvodine za polaganje pravosudnog ispita, usmerena napraktična znanja i veštine, upoznavanje sa sudskom praksom i razvijanje sposobnosti tumačenja i primene propisa, pravnog zaključivanja, rešavanja zadataka i jasnog, razložnog i sažetog izlaganja.  [detaljnije]

KURS ENGLESKOG JEZIKA ZA PRAVNIKE
Za osposobljavanje advokata i advokatskih pripravnika upisanih u imenike Advokatske komore Vojvodine da na engleskom jeziku pišu, čitaju i razumeju zakone, ugovore, sudske odluke, pravna mišljenja, dopise i predloge, i da učestvuju u pravnim seminarima, diskusijama i prezentacijama.  [detaljnije]eLearning


  Copyright © 2005. Advokatska Komora Vojvodine. All Rights Reserved.