Advokatska Komora Vojvodine

ПОЛОЖАЈ АДВОКАТУРЕ У СРБИЈИ

Молимо цењене колеге да се у ова тешка времена за нашу професију пре свега добро информишу о свим актуелним питањима која се тичу адвокатуре и укључе у активности које могу допринети очувању њеног положаја у нашем друштву.
На нашем Порталу смо већ објавили нацрте Закона о бесплатној правној помоћи и Закона о услугама у рубрици “Прописи на јавној расправи”. Овог пута објављујемо Правни став Грађанског одељења Врховног касационог суда од 25. октобра 2016.г. о подобности јавнобележничког записа за књижење, као и уреднички коментар.
Правни став ВКС
АДВОКАТИ вс ДРУГИ