Advokatski ispit u aprilu 2017. godine

Polaganje advokatskog ispita u aprilskom ispitnom roku obaviće se:

  • 19. (sreda) aprila sa početkom u 16,30 časova za kandidate koji polažu pred Drugom i Trećom ispitnom Komisijom
  • 20. (četvrtak) aprila sa početkom u 16,30 časova za kandidate koji polažu pred Drugom i Trećom ispitnom Komisijom
  • 25. (utorak) aprila sa početkom u 16,30 časova za kandidate koji polažu pred Prvom ispitnom Komisijom
  • 26. (sreda) aprila sa početkom u 16,30 časova za kandidate koji polažu pred Prvom ispitnom Komisijom

u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Zmaj Jovina 20/I.

Raspored kandidata se nalazi u spiskovima koji su u prilogu.

19. (sreda) april sa početkom u 16,30 časova

DRUGA KOMISIJA
1. Đaković Tijana Vrbas
2. Bubotić Boban Sremska Mitrovica
3. Cvetković Mladen Novi Sad
4. Potrebić Sanja Novi Sad
5. Mihajlović Dragan Zrenjanin
6. Pavlović Jasminka Laćarak
TREĆA KOMISIJA
1. Arsenijević Darija Rumenka
2. Jefić Borjana Novi Sad
3. Dronić Mira Novi Sad
4. Kuruc Andrea Novi Sad
5. Grba Milan Novi Sad


20. (četvrtak) april sa početkom u 16,30 časova

DRUGA KOMISIJA
1. Tumbas Martina Đurđin Popravni ceo ispit
2. Smiljanić Vladimir Vojvoda Stepa Popravni ceo ispit
3. Maksić Bojan Kumane
4. Levakov Vermezović Tijana Novi Sad
5. Čordarov Marko Novi Sad Popravni ceo ispit
TREĆA KOMISIJA
1. Zeljković Jovica Zrenjanin
2. Milješić Marko Bač
3. Malinović Marija Novi Sad
4. Lončar Tatjana Novi Sad
5. Babović Stefan Novi Sad


25. (utorak) april sa početkom u 16,30 časova

PRVA KOMISIJA
1. Čolić Maja Novi Sad
2. Miškov Dunja Novi Sad Popravni ceo ispit
3. Sulocki Ivana Novi Sad Popravni ceo ispit
4. Delić Nemanja Sombor Popravni Tarifa
5. Travica Nikola Novi Sad Popravni Tarifa
6. Nešić Dragana Novi Sad Popravni Tarifa


26. (sreda) april sa početkom u 16,30 časova

PRVA KOMISIJA
1. Dobanovački Đorđe Kać
2. Radojčić Aleksandra Zrenjanin
3. Jandrić Vilovski Maja Novi Sad
4. Tornjanski Milica Novi Sad
5. Pinter Kristina Novi Sad

Novi Sad, 10. april 2017. godine
Administracija Advokatske komore Vojvodine