Organizacija

(IZABRANI NA SKUPŠTINI 18. januara 2014. i 12. decembra 2015. godine)
Predsednik Advokatske komore Vojvodine
SIKIMIĆ SRĐAN, advokat u Novom Sadu

Potpredsednik Advokatske komore Vojvodine
MISIRKIĆ ĐORĐE, advokat u Rumi

Sekretar Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine
UKROPINA DEJAN, advokat u Novom Sadu

Blagajnik Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine
BASARIĆ PREDRAG, advokat u Pančevu

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA
DENDIĆ BILJANA, advokat u Novom Sadu
OBRADOVIĆ MIROSLAV, advokat u Novom Sadu (do 22. 08. 2014. godine)
RAPAJIĆ MIRKO, advokat u Novom Sadu
KARAN SLAVOLJUB, advokat u Sremskoj Mitrovici
SPAJIĆ SRBISLAV, advokat u Rumi
MIDOROVIĆ VUKICA, advokat u Kikindi
ĐORĐEVIĆ DRAGAN, advokat u Zrenjaninu
NASTASIĆ STEVAN, advokat u Somboru
JOŽA LASLO, advokat u Subotici
BAČIĆ MARTIN, advokat u Subotici
TOMOVIĆ MILUTIN, advokat u Pančevu
MIKOVIĆ MIODRAG, advokat u Novom Sadu (od 12. 12. 2015. godine)

Za disciplinskog tužioca
STUPAR MILAN, advokat u Novom Sadu

Za zamenika disciplinskog tužioca
BLEŠIĆ ŠPIRO, advokat u Futogu (do 22. 08. 2014. godine)
ILIĆ BOŠKO, advokat u Novom Sadu
BESEROVAC LJUBICA, advokat u Sremskoj Mitrovici

VUČENIĆ OLIVERA, advokat u Zrenjaninu
ROMIĆ DRAGAN, advokat u Kikindi
RAJČEVIĆ ŽELJKO, advokat u Apatinu
KOSTIĆ TATJANA, advokat u Pančevu
KARAĆ MILAN, advokat u Žablju (od 12. 12. 2015. godine)

Za predsednika Disciplinskog suda
ILIĆ GORAN, advokat u Novom Sadu

Za zamenika predsednika Disciplinskog suda
NIKOLIĆ ŽARKO, advokat u Novom Sadu
SUVAJDŽIĆ NENAD, advokat u Novom Sadu

Za članove Disciplinskog suda
PERESKI SLAVKO, advokat u Novom Sadu
ARSIĆ TANJA, advokat u Novom Sadu
KOSTIĆ VLADISLAV, advokat u Novom Sadu
KOPRIVICA LJUBOMIR, advokat u Vrbasu
MAUKOVIĆ MILAN, advokaat u Šidu
RADOVANOV BILJANA, advokat u Zrenjaninu
MARČETA RATKO, advokat u Kikindi
KONJEVIĆ DRAGAN, advokat u Somboru
PAVLICA DUŠAN, advokat u Pančevu
VIDAKOVIĆ GORAN, advokat u Pančevu SABO ZVONKO, advokat u Vrbasu (od 12. 12. 2015. godine)

Za predsednika Nadzornog odbora
RADONJANIN MIRELA, advokat u Novom Sadu

Za članove i zamenike članova Nadzornog odbora
JOLIĆ KOSTA, advokat u Novom Sadu
ZAGORČIĆ PREDRAG, advokat u Novom Sadu
ĆERAN ANKA, advokat u Rumi
SLAVKOVIĆ EDITA, advokat u Somboru