Anketa o besplatnoj pravnoj pomoći

Ministarstvo pravde u saradnji sa Srpskim udruženjem za krivičnopravnu teoriju i praksu, organizuju naučnu Konferenciju o besplatnoj pravnoj pomoći 14-15 decembra, pod nazivom „Besplatna pravna pomoć – ratio legis, obim i uslovi primene“.

Radi pripremene za konferenciju, potrebni su nam podaci o pružanju besplatne pravne pomoći od strane advokata. Do sada, van raznih Projekata, nisu prikupljani podaci o pro bono radu advokata u redovnom radu kancelarija, a iste nije moguće utvrditi bez izjašnjenja samih advokata. Zahvaljujući ovim podacima možemo napraviti statistiku kako bi je suprotstavili ostalim subjektima koji pretenduju da postanu ne samo pružaoci besplatne pravne pomoći već, pored advokature i službi pravne pomoći pri lokalnoj samoupravi, ustavna kategorija.“