Dopis Visokom Savetu Sudstva u vezi sa dostavljanjem pošte

Poštovane kolege, u prilogu je Dopis koji je AKV uputila Visokom Savetu Sudstva u vezi sa Ugovorom o Poslovnoj saradnji koji je VSS zaključio sa JP „Pošta Srbije“, kao i u vezi sa Tehnološkim uputstvom o prijemu i uručenju sudskih pisama koje je JP „Pošta Srbije“ donela na osnovu navedenog Ugovora.

http://www.akv.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/Visoki-savet-sudstva-dopis-21.07.2017..pdf

1 Comment

  • GORAN ILIC

    25. jula 2017. at 16:54

    Sta se radi sa neustavnim i nezakonitim aktima ? Pokrece se hitan postupak pred Ustavnim sudom. Predlog: da UO AKV donese odluku o hitnom pokretanju postupka pred Ustavnim sudom. Nemojmo cekati. Poz.svima. Goran Ilic, adv.