Advokatska Komora Vojvodine
Advokatska Komora Vojvodine - naslovna stranaO nama - Advokatska Komora VojvodineNovostiGlasnik Advokatska Komora VojvodineImenik advokataTarifaUpis u imenik Advokatske komoreAkta Komore


Novosti


Sa sednice Upravnog odbora 27. januara 2012


BJELOBABA ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 11. 01. 1986. godine upisuje se 27. 01. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Njegoševa 28.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika BJELOBABA ALEKSANDAR, advokatski pripravnik kod Kovačević Boška, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 01. 2012. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ČAVLIN MIHAJLO, diplomirani pravnik, rođen 31. 03. 1978. godine upisuje se 27. 01. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sonje Marinković 21.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ČAVLIN MIHAJLO, advokatski pripravnik kod Keserić Siniše, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 01. 2012. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

JAKŠIĆ IVA, diplomirani pravnik, rođena 21. 01. 1984. godine upisuje se 27. 01. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 26.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika JAKŠIĆ IVA, advokatski pripravnik kod Marinković Rajka, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 01. 2012. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

UDICKI PERICA, diplomirani pravnik, rođen 08. 06. 1981. godine upisuje se 27. 01. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Melencima, Vladimira Nazora 37.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika UDICKI PERICA, advokatski pripravnik kod Komluški Ninoslava, advokata u Zrenjaninu, sa danom 26. 01. 2012. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

LAKIĆEVIĆ ŠILI JELENA, diplomirani pravnik, rođena 14. 02. 1968. godine upisuje se 27. 01. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Ignjata Pavlasa 2-4.

KOMAROMI ANA, diplomirani pravnik, rođena 10. 07. 1981. godine upisuje se 27. 01. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 44/III.

VUJIČIĆ MARIĆ VERA, diplomirani pravnik, rođena 27. 06. 1962. godine upisuje se 07. 02. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vojvođanska 3.

DRAGIĆ SANJA, diplomirani pravnik, rođena 12. 06. 1984. godine upisuje se 27. 01. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sremska 4/2.

MANDIĆ BORIS, diplomirani pravnik, rođen 01. 06. 1979. godine upisuje se 27. 01. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 16/III, stan 10.

BELJANSKI SLOBODAN, diplomirani pravnik, rođen 31. 05. 1978. godine upisuje se 27. 01. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 6.

ZELENOVIĆ ALEKSA, diplomirani pravnik, rođen 21. 05. 1985. godine upisuje se 27. 01. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Trg Ferenca Fehera 8.

ČEGAR MILOŠ, diplomirani pravnik, rođen 08. 07. 1981. godine upisuje se 27. 01. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Palanci, Blok Partizan 13/7.

AUTIŠER DARKO, diplomirani pravnik, rođen 18. 05. 1982. godine upisuje se 27. 01. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 17.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SKENDžIĆ SLOBODAN, rođen 26. 09. 1976. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Miković Đorđa, advokata u Novom Sadu, dana 27. 01. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RISTIĆ BOJAN, rođen 27. 08. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Guzina Milorada, advokata u Novom Sadu, dana 27. 01. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOJŠIN MILOŠ, rođen 09. 06. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Đurđević Igora, advokata u Novom Sadu, dana 27. 01. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu FAIN ALEKSANDAR, rođen 28. 06. 1978. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Konstantinović Danice, advokata u Novom Sadu, dana 27. 01. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu HORVAT PETAR, rođen 06. 07. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kačar Srete, advokata u Novom Sadu, dana 27. 01. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PEKOVIĆ JOVANA, rođena 28. 06. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu, dana 27. 01. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DOMAZET ANA, rođena 11. 08. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Veg dr Enike, advokata u Novom Sadu, dana 27. 01. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KARADžIĆ GORAN, rođen 16. 05. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kristijan Jožefa, advokata u Temerinu, dana 27. 01. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PEJOVIĆ DEJAN, rođen 13. 03. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Sekulić Snežane, advokata u Bečeju, dana 27. 01. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PERUŠKOVIĆ ROBERTO, rođen 19. 10. 1977. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mandić Nedeljka, advokata u Vrbasu, dana 27. 01. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KENJEREŠ ANET, rođena 23. 03. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Rvović Rade, advokata u Subotici, dana 27. 01. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VORKAPIĆ LJUBICA, rođena 18. 11. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Milić Strahinje, advokata u Somboru, dana 27. 01. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu OSTOJIN JOVANA, rođena 18. 12. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ostojin Jovice, advokata u Zrenjaninu, dana 27. 01. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NAĐALIN MILICA, rođena 02. 07. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Nađalin Olivere, advokata u Vojvoda Stepi, dana 27. 01. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DORIĆ MILINA, rođena 31. 07. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Dorić Žarka, advokata u Novom Sadu, dana 27. 01. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ČOBANOV RUŽICA, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 01. 2012. godine, zbog penzionisanja.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Čobanov Janjoš Ivana, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Čobanov Ružice.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine LAPADAT LIVIJUS, advokat u Zrenjaninu sa danom 31. 01. 2012. godine, na lični zahtev.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Tapalaga Todor, advokat u Zrenjaninu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Lapadat Livijusa.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MILOŠEV DURAKOVIĆ RUŽICA, advokat u Zrenjaninu sa danom 08. 01. 2012. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Žviždak Ivan, advokat u Zrenjaninu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Milošev Duraković Ružice.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ZLATANOV JULIJANA, advokat u Vršcu sa danom 31. 01. 2012. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Guteša Lazar, advokat u Vršcu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Zlatanov Julijane.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ČAVLOVIĆ NIKOLA, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 25. 12. 2011. godine, usled smrti.
Svilokos Vladislava, advokat u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Čavlović Nikole.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine STEPIĆ NIKOLA, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 01. 2012. godine, na lični zahtev.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Aleksić Gordana, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Stepić Nikole.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine CVEJIN MILOŠ, advokat u Novom Sadu sa danom 19. 01. 2012. godine, usled smrti.
Vučković Žarko, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Cvejin Miloša.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PETROVIĆ MARKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Galić Vladimira, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 12. 2011. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da IVKOVIĆ DUŠANU, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolesti, počev od 04. 01. 2012. godine.
Pavlović Slavica, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MILIDRAGOVIĆ BILJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolesti, počev od 23. 01. 2012. godine.
Kitanović Bašić Branislava, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da PRIJIĆ MARIJI, advokatu u Zrenjaninu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog stručnog usavršavanja u inostranstvu, od 01. 03. do 31. 07. 2012. godine.
Asani Hava, advokat u Zrenjaninu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će LALIĆ MRAZEK MILICA, advokat u Novom Sadu, nastaviti sa radom dana 01. 02. 2012. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.
Beljanski Vladimir, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je STANIĆ FILIPOVIĆ JELENA, advokat u Zrenjaninu, nastavila sa radom dana 17. 01. 2012. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.
Stanić Branislav, advokat u Zrenjaninu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Milojević Ivana, advokatski pripravnik u Zrenjaninu promenila prezime, koje sada glasi Đulinac.

Uzima se na znanje da je DIVLJAK SANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu dana 29. 12. 2011. godine, te da istu nastavlja kod Čolević Mire, advokata u Novom Sadu dana 30. 12. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je NEDIĆ DRAGAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Valentina Vodnika 23, lokal 2, počev od 04. 01. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je KLJAJIĆ GORAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 26, počev od 10. 01. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je ZUBIĆ JUG, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 2, počev od 09. 01. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je VULETIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 76a, III sprat, počev od 25. 01. 2012. godine.

Vesti po godinama:

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Informacije

tel/fax:
+ 381 21 529 459
+ 381 21 521 235


e-mail:
ak.vojvodine@sbb.rs
akvojvodine@gmail.com

adresa:
Advokatska Komora Vojvodine
Zmaj Jovina 20/I
21000 Novi Sad
Republika Srbija
  Copyright © 2005. Advokatska Komora Vojvodine. All Rights Reserved.