Obuka „Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava: zaštita prava na pravično suđenje“ u Zrenjaninu

Akademija Advokatske komore Vojvodine poziva vas na obuku na temu „Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava: zaštita prava na pravično suđenje“, koja će se održati u petak, 18. maja 2018. godine, sa početkom u 16 časova u Zrenjaninu, u prostorijama Ogranka Zrenjaninu, ulica Pupinova 2.

Obuku organizujemo u saradnji sa Akademijom Advokatske komore Srbije i Misijom OEBS u Srbiji, a cilj je da se učesnici upoznaju sa pravilima postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava i načinima za zaštitu jednog od fundamentalnih prava garantovanih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda – prava na pravično suđenje, pri čemu će naglasak biti na zaštiti ovog prava u krivičnim stvarima. Uz ovo, biće reči i o tome kako koristiti bazu podataka Evropskog suda za ljudska prava i gde je moguće pronaći literaturu korisnu za zastupanje pred ovim sudom.

Predavači će biti:

  • Jugoslav Tintor, advokat u Beogradu i predsednik Advokatske komore Beograda;
  • Aleksandar Popović, advokat u Beogradu;
  • Žarko Marković, pravni savetnik u Misiji OEBS u Srbiji.

Molimo Vas da dolazak prijavite do 03. maja 2018. godine, na e-mail Akademije Advokatske komore Vojvodine akv.akademija@gmail.com.

Broj učesnika je ograničen na minimalno 15 i maksimalno 25 učesnika. Prijave će se primati po redosledu prijavljivanja do maksimalnog broja od 25 učesnika.

Program i satnica obuke nalazi se u prilogu.