Poziv na obuku advokatskih pripravnika za pravosudni ispit

Na osnovu člana 137. i člana 138. tačka 1. Statuta Advokatske komore Vojvodine, Akademija Advokatske komore Vojvodine (Akademija) objavljuje

POZIV ZA UPIS NA OBUKU ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

U Planu rada Akademije za 2018. godinu je održavanje seminara obuke za pravosudni ispit advokatskih pripravnika upisanih u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine.

Nastavu i vežbe držaće predavači Akademije prema programu utvrđenom Zakonom o pravosudnom ispitu i Pravilnikom o programu pravosudnog ispita, a u skladu sa rasporedom časova koje je utvrdilo Veće predavača Akademije.

Rok za prijavu kandidata je 01. april 2018. godine, a obuka počinje počev od 20. aprila 2018. i traje do 26. maja 2018. godine.

Kandidati se prijavljuju putem kontakt forme na veb stranici Advokatske komore Vojvodine, uz obavezno navođenje broja legitimacije advokatskog pripravnika.

Obuka će se održati ukoliko se prijavi najmanje 15 polaznika.

Prijavljivanje će biti moguće do popune grupe od najviše 20 polaznika.

Prijave će se zaprimati, a isto tako i prihvatati, po redosledu po kom su zaprimljene, i to do gore navedenog maksimalnog broja polaznika.

Akademija Advokatske komore Vojvodine
12. 03. 2018. godine