Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod advokata i Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za advokate i advokatska ortačka društva

Kliknite na linkove za preuzimanje dokumenata: