Snimci održanih katedri

18.04.2018. Tribina: Porodično pravo 21. veka

28.03.2018. Tribina: Otvorena vrata – aktivnosti AKV

21.03.2018. Tribina: Krivična dela protiv privrede

28.02.2018. Tribina: Besplatna pravna pomoć

21.02.2018. Tribina: Imovinsko-pravni zahtev u krivičnom postupku

31.01.2018. Okrugli sto: Nacrt amandmana i položaj pravosuđa i advokature u Ustavu Srbije