Termini advokatskog ispita u maju 2017. godine

Polaganje advokatskog ispita u majskomispitnom roku obaviće se:

  • 23. (utorak) maja sa početkom u 15,30 časova za kandidate koji polažu pred Drugom ispitnom Komisijom
  • 23. (utorak) maja sa početkom u 16,30 časova za kandidate koji polažu pred Prvom ispitnom Komisijom
  • 24. (sreda) maja sa početkom u 16,30 časova za kandidate koji polažu pred Prvom ispitnom Komisijom

u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Zmaj Jovina 20/I.

Raspored kandidata se nalazi u spiskovima koji su u prilogu.

23. (utorak) maja sa početkom u 15,30 časova

DRUGA KOMISIJA
1. Benović Ivan Zrenjanin Popravni ceo ispit
2. Vasić Jelena Novi Sad
3. Đušić Radulović Jovana Novi Sad
4. Frljanović Sandra Sremski Karlovci
5. Zlatić Dejana Novi Sad
6. Milić Mladenka Novi Sad
7. Etinski Aleksandra Zrenjanin
8. Račić Milica Sombor
9. Vidović Goran Petrovaradin
10. Kovač Ana Vrbas Popravni Tarifa


23. (utorak) maja sa početkom u 16,30 časova

PRVA KOMISIJA
1. Radojčić Aleksandra Zrenjanin
2. Topić Marko Novi Sad
3. Jefić Borjana Novi Sad
4. Maksić Bojan Kumane
5. Jović Milorad Novi Sad


24. (sreda) maja sa početkom u 16,30 časova

PRVA KOMISIJA
1. Šimšić Aleksandra Novi Sad Popravni ceo ispit
2. Guzina Sonja Novi Sad
3. Kerac Anđelka Bukovac
4. Gostojić Pajović Jelena Novi Sad

Novi Sad, 10. maj 2017. godine
Administracija Advokatske komore Vojvodine